ILO:s konvention och rekommendation om arbetarskydd i gruvor m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 april 1997

Beslut

ILO-konvention (AU12)

Riksdagen godkände Internationella arbets-organis-ationens (ILO) konvention om arbetarskydd i gruvor från 1995. Även ett tilläggsprotokoll till ILO:s konvention om arbetsinspektion godkändes. Konventionen kommer därmed att omfatta, förutom industri och handel, även den offentliga tjänstesektorn.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Justering: 1997-04-22
Betänkande 1996/97:AU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-04-30
4

Beslut

Beslut: 1997-04-30

Protokoll med beslut