Idrott och friluftsliv

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 2 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-23
Justering: 2019-05-07
Trycklov: 2019-05-09
Betänkande 2018/19:KrU10
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-13
Debatt i kammaren: 2019-05-14
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15