Hyresrätt m.m.

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om hyresrätt och bostadsrätt (CU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt ombildning till bostadsrätt och ägarlägenheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-12-05
Justering: 2014-01-23
Betänkande publicerat: 2014-01-27
Trycklov: 2014-01-27
Reservationer 19
Betänkande 2013/14:CU9

Nej till motioner om hyresrätt och bostadsrätt (CU9)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt ombildning till bostadsrätt och ägarlägenheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-05
4

Beslut

Beslut: 2014-02-05
14 förslagspunkter, 8 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 februari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hyressättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C253 yrkande 4, 2013/14:C411, 2013/14:C431 yrkandena 23 och 24 samt 2013/14:C439.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880024
M880019
MP25000
FP21003
C20003
SD01604
V00154
KD16003
Totalt258161560

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Skyddsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C395, 2013/14:C431 yrkande 26 och 2013/14:C448 yrkande 10.

Reservation 3 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M880019
MP24100
FP21003
C20003
SD16004
V01504
KD16003
Totalt185104060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kostnaden för boendeparkering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C419 yrkande 10 och 2013/14:T526 yrkande 21.

Reservation 4 (MP, V)

4. Hyresgästinflytandet vid förbättrings- och ändringsarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C431 yrkande 25.

Reservation 5 (V)

5. Lagen om uthyrning av egen bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C431 yrkande 28 och 2013/14:C448 yrkande 16.

Reservation 6 (S, SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M880019
MP71161
FP21003
C20003
SD01604
V00154
KD16003
Totalt1521053161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Säkerställande av skälig hyra vid andrahandsupplåtelse m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C431 yrkande 29.

Reservation 9 (V)
Reservation 10 (MP)

7. Rätten till ett hyreskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:So616 yrkande 16.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880024
M880019
MP25000
FP21003
C20003
SD16004
V01504
KD16003
Totalt27415060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Vräkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C246 yrkande 1, 2013/14:C277, 2013/14:C312 och 2013/14:C448 yrkande 20.

Reservation 12 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M880019
MP02500
FP21003
C20003
SD16004
V01504
KD16003
Totalt161128060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Förvärv av hyresfastigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C361 yrkande 2, 2013/14:C431 yrkande 20 och 2013/14:C448 yrkande 17.

Reservation 13 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S187024
M880019
MP25000
FP21003
C20003
SD16004
V01504
KD16003
Totalt187102060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Bostadsförvaltningslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C361 av Marie Granlund och Leif Jakobsson (båda S) yrkande 1,
2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 21 och
2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 14 (S)
Reservation 15 (V)

11. Främjande av kooperativ hyresrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C425 av Kerstin Engle m.fl. (S).

Reservation 16 (S, MP, V)

12. Bostadsrättsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C408.

13. Ombildning till bostadsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C369, 2013/14:C402 yrkandena 1 och 2, 2013/14:C423 yrkandena 2-4, 2013/14:C431 yrkandena 9 och 19 samt 2013/14:C448 yrkande 12.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (V)

14. Ombildning till ägarlägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C253 yrkandena 1-3, 2013/14:C337 och 2013/14:C418.

Reservation 19 (MP, V)