Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU5

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 29 januari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-29
Justering: 2019-02-26
Trycklov: 2019-03-01
Betänkande 2018/19:CU5
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer