Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU8

Motioner om högskolefrågor (UbU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om olika högskolefrågor. Motionerna handlar om övergripande frågor om högskolan, studentfrågor, frågor om tillträde till högskolan, utbildningsutbud och studieorganisation, resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning, högskolans lärare och undervisning, högskoleorganisatoriska frågor, utbildning för vissa yrken, forskarutbildning och forskarkarriär och Lunds universitets historiska museum.

Datum för beslutet: 14 mars 2001
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2000/01:UbU8 (doc, 264 kB)
Sammanfattning

Motioner från allmänna motionstiden

Utskottets överväganden

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Reservationer

Bilaga 2

2000/01

UbU8

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 145 motionsyrkanden från
allmänna motionstiden 1999 (fem yrkanden) och 2000
(övriga) om olika högskolefrågor.
Utskottet föreslår avslag på samtliga yrkanden.
Yrkandena handlar om övergripande frågor om
högskolan, studentfrågor, frågor om tillträde till
högskolan, utbildningsutbud och studieorganisation,
resurstilldelningssystemet för grundläggande
högskoleutbildning, högskolans lärare och
undervisning, högskoleorganisatoriska frågor,
utbildning för vissa yrken, forskarutbildning och
forskarkarriär och Lunds universitets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

93 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-01-23
Justering: 2001-02-22
Trycklov: 2001-09-25
Betänkande 2000/01:UbU8

Motioner om högskolefrågor (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om olika högskolefrågor. Motionerna handlar om övergripande frågor om högskolan, studentfrågor, frågor om tillträde till högskolan, utbildningsutbud och studieorganisation, resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning, högskolans lärare och undervisning, högskoleorganisatoriska frågor, utbildning för vissa yrken, forskarutbildning och forskarkarriär och Lunds universitets historiska museum.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-03-14
4

Beslut

Beslut: 2001-03-14

Protokoll med beslut