Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 maj 2018

Nästa händelse: Justering 24 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

301 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-20
Justering: 2018-04-24
Trycklov: 2018-05-14
Betänkande 2017/18:SoU9
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-16
Debatt i kammaren: 2018-05-17
4

Beslut

Beslut: 2018-05-17