Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU9

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 27 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

300 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-04-24
Trycklov: 2018-05-09
Betänkande 2017/18:SoU9
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer