Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU10

Riksdagen vill se förslag på hur specialistsjuksköterskorna kan bli fler (SoU10)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

I dag råder brist på specialiserade sjuksköterskor. Trots att en hel del har gjorts och fortfarande görs för att specialistsjuksköterskorna inom vården ska bli fler så fortsätter ändå tillgången på specialutbildade sköterskor att minska. Det konstaterar socialutskottet, som förberett riksdagens beslut. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att snarast lämna ett förslag på hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. Till grund för beslutet ligger motioner från S, M, SD och V.

Datum för beslutet: 12 mars 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. Delvis bifall till motionerna 2013/14:So1 yrkande 1, 2013/14:So291 yrkande 2, 2013/14:So673 och 2013/14:So674. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:SoU10 (pdf, 760 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas ca 240 motionsyrkanden på hälso- och sjukvårdsområdet från den allmänna motionstiden 2013. Av dessa behandlas ca 125 motionsyrkanden i förenklad ordning eftersom de tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Utskottet konstaterar att tillgången på specialistsjuksköterskor fortsätter att minska. Mot den bakgrunden föreslår utskottet ett tillkännagivande om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. I denna del finns en reservation (MP, V).

Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete på olika områden. I dessa delar finns 35 reservationer och 15 särskilda yttranden.

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

142 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-28
Justering: 2014-03-04
Betänkande publicerat: 2014-03-05
Trycklov: 2014-03-05
Reservationer 36
Betänkande 2013/14:SoU10
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-12
4

Beslut

Beslut: 2014-03-12
38 förslagspunkter, 32 acklamationer, 6 voteringar