Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2010

Beslut

Nej till motioner om hälso- och sjukvård (SoU11)

Riksdagen sa nej till motioner om hälso- och sjukvård från den allmänna motionstiden 2009. Det främsta skälet är att det redan pågår arbete på olika områden. Många motioner behandlas förenklat eftersom de tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

114 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-26
Justering: 2010-03-16
Betänkande publicerat: 2010-03-22
Trycklov: 2010-03-22
Reservationer 11
Betänkande 2009/10:SoU11

Nej till motioner om hälso- och sjukvård (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om hälso- och sjukvård från den allmänna motionstiden 2009. Det främsta skälet är att det redan pågår arbete på olika områden. Många motioner behandlas förenklat eftersom de tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-07
4

Beslut

Beslut: 2010-04-07
17 förslagspunkter, 15 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So266 av Håkan Juholt (s),
2009/10:So454 av Christina Zedell och Bosse Ringholm (båda s) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 27,
2009/10:So493 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd),
2009/10:So497 av Anne Marie Brodén (m),
2009/10:So501 av Dan Kihlström (kd),
2009/10:So512 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkande 10,
2009/10:So541 av Göran Thingwall (m),
2009/10:So593 av Andreas Norlén och Gunnar Axén (båda m),
2009/10:So599 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s),
2009/10:So607 av Ronny Olander m.fl. (s) yrkandena 2 och 3,
2009/10:So619 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 4,
2009/10:So623 av Anne Ludvigsson m.fl. (s),
2009/10:So632 av Mahmood Fahmi (m),
2009/10:So648 av Emma Henriksson (kd) och
2009/10:So657 av Gustav Nilsson (m).

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

2. Sällsynta diagnoser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So333, 2009/10:So463 yrkande 52 och 2009/10:So629.

Reservation 3 (v)

3. Högkostnadsskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So252 och 2009/10:So358.

4. Patientrörlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So318 och 2009/10:So462.

5. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fö212 yrkande 2, 2009/10:So446, 2009/10:So463 yrkande 13, 2009/10:So494 yrkandena 1 och 3, 2009/10:So529 yrkande 1 och 2009/10:So538.

Reservation 4 (v)

6. Rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So580 och 2009/10:So669.

7. IT i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So334, 2009/10:So443, 2009/10:So463 yrkande 10 och 2009/10:So471.

Reservation 5 (s, v, mp)

8. Kompetensutveckling för sjukvårdspersonal m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf319 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 5,
2009/10:So321 av Yvonne Andersson (kd),
2009/10:So392 av Marina Pettersson (s),
2009/10:So397 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So494 av Eva Johnsson och Annelie Enochson (båda kd) yrkande 2 och
2009/10:So630 av Solveig Ternström (c).

Reservation 6 (v)

9. Läkarbehörighet och specialiseringsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 31,
2009/10:So526 av Mahmood Fahmi (m),
2009/10:So628 av Ulrika Carlsson i Skövde (c) yrkande 2 och
2009/10:So639 av Margareta Cederfelt (m).

Reservation 7 (v)

10. Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So216 av Lena Asplund (m),
2009/10:So329 av Birgitta Sellén och Maria Kornevik Jakobsson (båda c),
2009/10:So449 av Börje Vestlund (s),
2009/10:So461 av Inger Jarl Beck och Kerstin Engle (båda s),
2009/10:So469 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkande 1,
2009/10:So548 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 1,
2009/10:So563 av Kjell Eldensjö (kd) yrkande 1,
2009/10:So587 av Maria Kornevik Jakobsson (c),
2009/10:So619 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 27,
2009/10:So631 av Sofia Arkelsten m.fl. (m, v, fp, c) och
2009/10:So646 av Birgitta Ohlsson och Tina Acketoft (båda fp) yrkande 1.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m850011
c20009
fp24004
kd24000
v01804
mp01603
-0100
Totalt153146050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Diskriminering av lesbiska par vid assisterad befruktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So294 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 1,
2009/10:So563 av Kjell Eldensjö (kd) yrkande 2 och
2009/10:So646 av Birgitta Ohlsson och Tina Acketoft (båda fp) yrkandena 2 och 3.

Reservation 9 (mp)

12. Abortförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So478 av Lennart Sacrédeus och Ingemar Vänerlöv (båda kd) yrkande 3 i denna del,
2009/10:So532 av Lennart Sacrédeus (kd) och
2009/10:So633 av Annelie Enochson m.fl. (kd).

13. Manlig omskärelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So324 av Bengt-Anders Johansson och Jan Ericson (båda m),
2009/10:So393 av Staffan Danielsson och Eva Selin Lindgren (båda c),
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 58,
2009/10:So485 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (båda m) och
2009/10:So641 av Margareta Cederfelt (m).

Reservation 10 (v)

14. Blodgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So484 av Jessica Polfjärd och Ulf Berg (båda m) och
2009/10:So601 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s).

15. PKU-registret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So662 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m).

16. Livstestamente m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So254 av Barbro Westerholm och Jan Ertsborn (båda fp),
2009/10:So335 av Mikael Oscarsson och Jan Erik Ågren (båda kd) yrkande 1,
2009/10:So430 av Christer Winbäck (fp),
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 39,
2009/10:So494 av Eva Johnsson och Annelie Enochson (båda kd) yrkande 4 och
2009/10:So650 av Eva Flyborg m.fl. (fp, c, m, mp).

Reservation 11 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m850011
c180011
fp24004
kd24000
v00184
mp10333
-0100
Totalt27242152

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Hälso- och sjukvårdsfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.