Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2003

Beslut

Motioner om hälso- och sjukvård (SoU3)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om om hälso- och sjukvård.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

88 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-02-06
Justering: 2003-03-25
Betänkande publicerat: 2003-04-23
Trycklov: 2003-04-23
Reservationer 59
Betänkande 2002/03:SOU3

Motioner om hälso- och sjukvård (SoU3)

Socialutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om om hälso- och sjukvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-07
4

Beslut

Beslut: 2003-05-07
47 förslagspunkter, 43 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hälso- och sjukvårdens organisation och finansering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K251 yrkande 2, 2002/03:Sf291 yrkande 2, 2002/03:So203 yrkandena 1 och 2, 2002/03:So205 yrkande 2, 2002/03:So298 yrkandena 3, 6 och 8, 2002/03:So368, 2002/03:So437 yrkande 4, 2002/03:So443 yrkande 3, 2002/03:So444 yrkande 9, 2002/03:So450 yrkandena 1 och 2, 2002/03:So460 yrkande 5, 2002/03:So509 yrkandena 1, 2 och 12, alla i denna del, och 2002/03:N345 yrkande 6.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (v, mp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04807
c00211
fp00417
kd00312
v30225
mp00152
-0000
Totalt1334813038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kundval m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So298 yrkande 4, 2002/03:So404 yrkande 2 och 2002/03:So478 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (v, mp)

3. Valmöjligheter i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So203 yrkande 3 och 2002/03:So205 yrkande 4.

Reservation 8 (m)

4. Förnyad medicinsk bedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So207, 2002/03:So443 yrkande 17 och 2002/03:So509 yrkande 6 i denna del.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

5. Remisser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So437 yrkande 3.

Reservation 10 (m, fp, kd)

6. National Institute of Health

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So298 yrkande 13.

Reservation 11 (m)

7. Förlossningsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So400 yrkande 1, 2002/03:So443 yrkande 19 och 2002/03:So509 yrkande 4 i denna del.

Reservation 12 (c, kd)
Reservation 13 (v, mp)

8. Telemedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So443 yrkande 40 och 2002/03:So450 yrkande 7.

Reservation 14 (v, mp)
Reservation 15 (c)

9. Husläkarlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So437 yrkande 1.

Reservation 16 (fp)

10. Lag om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So298 yrkande 14 och 2002/03:So443 yrkande 20.

11. Vårdens ägarformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So205 yrkande 3 och 2002/03:N396 yrkande 18.

Reservation 17 (m)
Reservation 18 (mp)

12. Patientutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So450 yrkande 8.

Reservation 19 (v)

13. Informationsförsörjning och verksamhetsuppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So443 yrkande 24.

Reservation 20 (c)

14. Patientombudsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So450 yrkande 9.

Reservation 21 (v, mp)

15. Vårdavgifter vid psykiatrisk vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So345.

16. Möjlighet att välja primärvårdsenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So398.

Reservation 22 (v)

17. Personalförsörjning inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So245, 2002/03:So437 yrkande 8, 2002/03:So443 yrkandena 42 och 43, 2002/03:So499 och 2002/03:So509 yrkandena 10 och 11, båda i denna del.

Reservation 23 (m, fp)
Reservation 24 (kd)
Reservation 25 (c)

18. Vård utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U323 yrkande 6 och 2002/03:So298 yrkande 11.

Reservation 26 (m)

19. Sponsorer i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So450 yrkande 6.

Reservation 27 (v, mp)

20. Privata vårdgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf335 yrkande 12, 2002/03:So203 yrkande 4, 2002/03:So205 yrkande 1, 2002/03:So298 yrkande 5, 2002/03:So437 yrkande 9 och 2002/03:A315 yrkande 6.

Reservation 28 (m)
Reservation 29 (fp)
Reservation 30 (kd)

21. Fri etableringsrätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So228, 2002/03:So298 yrkande 7 i denna del, 2002/03:So437 yrkande 2 och 2002/03:So443 yrkande 23.

Reservation 31 (m, fp)
Reservation 32 (kd)
Reservation 33 (c)

22. Upphandling av hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So443 yrkande 22 och 2002/03:So509 yrkande 5 i denna del.

Reservation 34 (m, c)
Reservation 35 (kd)

23. Åldersgränser och ersättningsetablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So298 yrkande 7 i denna del, 2002/03:So413 och 2002/03:So443 yrkande 51.

Reservation 36 (m)
Reservation 37 (c, kd)

24. Underrättelseskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So428.

25. Tolka inom hälso-och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf214 yrkande 8.

26. Ett samlat högkostnadsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So443 yrkande 30 och 2002/03:So509 yrkande 27 i denna del.

Reservation 38 (c, fp, kd)

27. Jämställdhetsperspektiv i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So437 yrkande 12 och 2002/03:Ub401 yrkande 2.

Reservation 39 (m, c, kd)
Reservation 40 (fp)

28. Lagstiftning om jämställd vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub401 yrkande 5.

Reservation 41 (fp)

29. Legitimering av utländska läkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So407.

Reservation 42 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1291014
m48007
c21001
fp38109
kd31002
v02505
mp01502
-0000
Totalt26742040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Legitimation av dietister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So218.

31. Utredning m.m. om alternativa behandlingsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So365 yrkandena 1 och 8, 2002/03:So405 och 2002/03:So443 yrkandena 35 och 37.

Reservation 43 (m, fp)
Reservation 44 (v)
Reservation 45 (c)
Reservation 46 (mp)

32. Alternativa behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So365 yrkandena 2 och 3 och 2002/03:So443 yrkandena 38 och 39.

Reservation 47 (c)
Reservation 48 (mp)

33. Forskning krig alternativmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So443 yrkande 36.

Reservation 49 (m, c, kd)

34. Auktorisation och kvalitetssäkring m.m. inom alternativmedicinen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So225 yrkandena 2 och 3.

Reservation 50 (c)

35. Legitimation och föreskrivningsrätt för alternativmedicinare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So225 yrkandena 5 och 6 och 2002/03:So365 yrkande 7.

Reservation 51 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 51 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c21001
fp40107
kd31002
v25005
mp01502
-0000
Totalt29516038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. Etiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So435, 2002/03:So472 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:So486 yrkandena 1 och 2.

Reservation 52 (kd)

37. Frysning av könsceller före könskorrigering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So306 yrkande 1.

Reservation 53 (mp)

38. Sena aborter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So471 yrkande 2.

39. Frågan om när foster juridiskt sett skall betraktas som barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So471 yrkande 1.

Reservation 54 (kd)

40. Registrering av aborter i patientregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So474 yrkande 1 och 2002/03:So475.

41. Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U235 yrkande 5, 2002/03:So255 och 2002/03:So308.

Reservation 55 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 55 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270314
m45127
c12001
fp04107
kd30012
v02505
mp01502
-0000
Totalt203102638

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

42. Fosterdiagnostik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So485.

43. Patientjournallagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So208 och 2002/03:So404 yrkande 1.

Reservation 56 (v, mp)

44. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So236 och 2002/03:So237.

Reservation 57 (m, c, fp, kd)

45. Tillämpningen av prioriteringsbeslutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So408 yrkande 7.

Reservation 58 (v, mp)

46. Vård och behandling av olika sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L318 yrkandena 12 och 19, 2002/03:Sf208 yrkande 3, 2002/03:So221 yrkandena 1-3, 2002/03:So226 yrkandena 1 och 3, 2002/03:So231, 2002/03:So234, 2002/03:So238 yrkandena 1 och 2, 2002/03:So268, 2002/03:So275 yrkandena 1 och 2, 2002/03:So300, 2002/03:So325, 2002/03:So348, 2002/03:So352, 2002/03:So361 yrkandena 1-4, 2002/03:So379, 2002/03:So416, 2002/03:So420 yrkande 2, 2002/03:So437 yrkande 10, 2002/03:So438 yrkandena 1 och 2, 2002/03:So464, 2002/03:So465, 2002/03:So468, 2002/03:So484, 2002/03:So512 yrkande 9, 2002/03:Ub336 yrkande 19, 2002/03:A366 yrkande 18 och 2002/03:Bo268 yrkande 2.

Reservation 59 (m, fp, kd)

47. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L249 yrkande 14, 2002/03:L318 yrkande 10, 2002/03:So267, 2002/03:So288, 2002/03:So295, 2002/03:So309, 2002/03:So400 yrkande 2, 2002/03:So406, 2002/03:So423, 2002/03:So438 yrkande 3, 2002/03:So443 yrkandena 16 och 25, 2002/03:So462, 2002/03:So474 yrkande 2, 2002/03:So509 yrkandena 9 och 13, 2002/03:So512 yrkande 1, 2002/03:Ub400 yrkandena 1 och 3, 2002/03:Ub495 yrkande 2, 2002/03:T379 yrkande 3 och 2002/03:A242 yrkande 5.