Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU14

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 23 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-23
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-16
Betänkande 2017/18:UbU14
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer