Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU12

Riksdagen vill ha mer matte i högstadiet (UbU12)

Högstadie-elever borde få mer matte

15-åringar har blivit sämre
på matte.
Det har under-sökningar visat.
Riksdagen vill därför
att elever i högstadiet
ska ha mer matte.

Riksdagen har sagt
till regeringen att den ska ge
ett förslag om att öka
matte-undervisningen
i grund-skolan.

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Matematikundervisningen bör utökas med en timme i veckan i grundskolan. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Enligt riksdagen bör den utökade matematikundervisningen läggas på högstadiet då internationella undersökningar visar att matematikkunskaperna bland svenska 15-åringar sjunker.

Redan för ett år sedan tillkännagav riksdagen för regeringen att fler matematiklektioner i högstadiet bör prioriteras. Nu uppmanar riksdagen omigen regeringen att sätta igång med det här arbetet.

Riksdagen sa samtidigt nej till flera andra motionsförslag som behandlats i samma ärende. Motionerna tog bland annat upp förslag om fritidshemmen och elever med särskilda behov.

Datum för beslutet: 9 mars 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om fler matematiklektioner i grundskolan. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som medger en ytterligare utökning av undervisningstiden i matematik i årskurs 7-9 fr.o.m. 2017 för att stärka elevernas matematikkunskaper. I en av reservationerna (S, MP, V) föreslås att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:UbU12 (pdf, 401 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om fler matematiklektioner i grundskolan.


       Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som medger en ytterligare utökning av undervisningstiden i matematik i årskurs 7–9 fr.o.m. 2017 för att stärka elevernas matematik­kunskaper.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden, främst med hänvisning till gällande rätt och pågående utredningar och arbeten.
I betänkandet finns 8 reservationer (S, M, SD, MP, V, och KD). I en reservation (S, MP, V) föreslås att riksdagen inte ska göra något tillkänna­givande till regeringen.
Behandlade förslag
Cirka 30 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2015/16, varav 6 motionsyrkanden som bereds förenklat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-02
Justering: 2016-03-03
Trycklov: 2016-03-04
Reservationer 8
Betänkande 2015/16:UbU12
3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-08
Debatt i kammaren: 2016-03-09
4

Beslut

Beslut: 2016-03-09
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar