Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU9

Fler matematiklektioner i högstadiet (UbU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen uppmanade regeringen att ta fram förslag som gör det möjligt att elever i årskurs 7-9 får en undervisningstimme mer i matematik per vecka.

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Dessutom har andelen behöriga till gymnasieskolan minskat sedan 2006. Det beror till stor del på att andelen elever med underkänt betyg i matematik i årskurs 9 har ökat. Utbildningsutskottet, som förberett riksdagens beslut, anser att de satsningar som har gjorts hittills inte varit tillräckliga. Därför behövs en satsning som riktar sig direkt till högstadieelever.

Datum för beslutet: 18 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7-9. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:2761 och 2014/15:2839 yrkande 16. Övriga motioner avstyrks.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:UbU9 (pdf, 353 kB)
Sammanfattning

Utbildningsutskottet behandlar i detta ärende 32 motionsyrkanden om grundskolan från allmänna motionstiden 2014/15. Motionerna handlar bl.a. om åtgärder för att höja skolresultaten, förlängd skolplikt, elever med särskilda behov, språkundervisning, fritidshemmet och skolskjuts.
Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs     7–9. Utskottet bifaller delvis två motionsyrkanden med den nämnda inne­börden.
Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden och hänvisar i huvudsak till gällande rätt, aviserade och beslutade propositioner, planerade eller vidtagna åtgärder, pågående arbete och överenskommelsen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-01-29
Justering: 2015-03-03
Trycklov: 2015-03-06
Reservationer 9
Betänkande 2014/15:UbU9

Fler matematiklektioner i högstadiet (UbU9)

Elever i årskurs 7-9 ska få en undervisningstimme mer i matematik per vecka. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att ta fram förslag som gör detta möjligt. Det föreslår utbildningsutskottet.

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Dessutom har andelen behöriga till gymnasieskolan minskat sedan 2006. Det beror till stor del på att andelen elever med underkänt betyg i matematik i årskurs 9 har ökat. Utbildningsutskottet anser att de satsningar som har gjorts hittills inte varit tillräckliga. Därför behövs en satsning som riktar sig direkt till högstadieelever.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-11
Debatt i kammaren: 2015-03-12
4

Beslut

Beslut: 2015-03-18
7 förslagspunkter, 2 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för att höja kunskapsresultaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 45 0 4
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
KD 2 0 13 1
Totalt 250 45 13 41


2. Klassikerlista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Fler matematiklektioner i högstadiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet
anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7-9.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 6 0 93 14
M 71 0 0 13
SD 44 0 0 5
MP 3 0 19 3
C 19 0 1 2
V 1 18 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 175 18 113 43


4. Förlängd skolplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 1 71 0 12
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
KD 0 15 0 1
Totalt 187 121 0 41


5. Barn med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Språkundervisning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 44 0 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 1 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 263 45 0 41


7. Fritidshemmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 1 0 43 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 0 18 1 2
KD 15 0 0 1
Totalt 247 18 44 40