Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Fler matematiklektioner i högstadiet (UbU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen uppmanade regeringen att ta fram förslag som gör det möjligt att elever i årskurs 7-9 får en undervisningstimme mer i matematik per vecka.

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Dessutom har andelen behöriga till gymnasieskolan minskat sedan 2006. Det beror till stor del på att andelen elever med underkänt betyg i matematik i årskurs 9 har ökat. Utbildningsutskottet, som förberett riksdagens beslut, anser att de satsningar som har gjorts hittills inte varit tillräckliga. Därför behövs en satsning som riktar sig direkt till högstadieelever.

Beslutat: 18 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7-9. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:2761 och 2014/15:2839 yrkande 16. Övriga motioner avstyrks.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-01-29
Justering: 2015-03-03
Trycklov: 2015-03-06
Reservationer 9
Betänkande 2014/15:UbU9

Fler matematiklektioner i högstadiet (UbU9)

Elever i årskurs 7-9 ska få en undervisningstimme mer i matematik per vecka. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att ta fram förslag som gör detta möjligt. Det föreslår utbildningsutskottet.

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Dessutom har andelen behöriga till gymnasieskolan minskat sedan 2006. Det beror till stor del på att andelen elever med underkänt betyg i matematik i årskurs 9 har ökat. Utbildningsutskottet anser att de satsningar som har gjorts hittills inte varit tillräckliga. Därför behövs en satsning som riktar sig direkt till högstadieelever.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-11
Debatt i kammaren: 2015-03-12
4

Beslut

Beslut: 2015-03-18
7 förslagspunkter, 2 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för att höja kunskapsresultaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1906 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 5,

2014/15:5 av Robert Stenkvist (SD),

2014/15:857 av Emma Henriksson (KD),

2014/15:1416 av Anna Wallén m.fl. (S),

2014/15:1428 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2014/15:1494 av Gunilla Nordgren (M),

2014/15:2051 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 15-17,

2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 4 och

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 18.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 45 0 4
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
KD 2 0 13 1
Totalt 250 45 13 41


2. Klassikerlista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1906 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 och

2014/15:860 av Lars-Axel Nordell (KD).

3. Fler matematiklektioner i högstadiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet
anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7-9.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:2761 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) och

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 16.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 6 0 93 14
M 71 0 0 13
SD 44 0 0 5
MP 3 0 19 3
C 19 0 1 2
V 1 18 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 175 18 113 43


4. Förlängd skolplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 2 och

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 25.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 1 71 0 12
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
KD 0 15 0 1
Totalt 187 121 0 41


5. Barn med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Språkundervisning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 12, 18 och 19 samt

2014/15:23 av Nina Lundström (FP) yrkande 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 44 0 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 1 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 263 45 0 41


7. Fritidshemmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:138 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2014/15:34 av Robert Stenkvist (SD),

2014/15:1203 av Sofia Damm (KD) yrkande 1,

2014/15:2068 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) och

2014/15:2649 av Niklas Karlsson (S).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 1 0 43 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 0 18 1 2
KD 15 0 0 1
Totalt 247 18 44 40