Gravfrid över m/s Estonia

Justitieutskottets betänkande 1994/95:JuU23

Beslutat: 1 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-05-02
Justering: 1995-05-18
Betänkande 1994/95:JuU23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-06-01
4

Beslut

Beslut: 1995-06-01

Protokoll med beslut