Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU20

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 4 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-18
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-10
Betänkande 2018/19:KU20
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-14
Debatt i kammaren: 2019-06-17
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18