Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU20

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 32 anmälningar från riksdagsledamöterna.

KU:s granskning av regeringen är klar

Efter debatten i kammaren lade riksdagen KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:KU20 (pdf, 2 MB) Betänkande 2016/17:KU20 (pdf, 95 MB) Betänkande 2016/17:KU20 (pdf, 984 kB)Konstitutionsutskottet

s

betänkande
2016/17

:

KU20
Granskningsbetänkande
Inledning och sammanfattning
Konstitutionsutskottets granskning
Enligt 13 kap. 1 § regeringsformen ska konstitutionsutskottet granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för detta ändamål få ut protokollen över beslut i regeringsärenden, handlingar som hör till dessa ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga för sin granskning. Till grund för den granskning som nu redovisas har utskottet haft tillgång till bl.a. material som har tagits fram av utskottets kansli och av Regeringskansliet. Delar av det skriftliga utredningsmaterialet redovisas i bilaga A1.1.1–4.13.2.
För att inhämta ytterligare upplysningar har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-12-15
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-12
Betänkande 2016/17:KU20

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 32 anmälningar från riksdagsledamöterna.

KU:s granskning av regeringen är klar

Granskningen kommer nu att debatteras i kammaren. Därefter kommer riksdagen att lägga KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-16
Debatt i kammaren: 2017-06-19
4

Beslut