Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2005

Sammanfattning av ärendet

Konstitutionsutskottets granskning av regeringen (KU20)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen har fattat beslut om konstitutionsutskottets granskning av regeringen. KU hade behandlat 43 anmälningar från riksdagsledamöterna. Statsminister Göran Persson och utrikesminister Laila Freivalds har anmälts till KU med anledning av kungens statsbesök i Brunei. Riksdagen poängterar vikten av att kungen vid statsbesök är korrekt informerad om de utrikespolitiska aspekterna av besöket. Riksdagen menar att politiska uttalanden ska göras av personer som kan avkrävas politiskt ansvar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i KU anser att tillsättningen av ledamöter i styrelser för högskolor och universitet gjorts på sakliga grunder. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet hade reserverat sig. Riksdagen röstade för de borgerliga och Miljöpartiets reservation i frågan om tillsättningen av ledamöter i styrelser för högskolor och universitet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i KU har inga invändningar mot hur regeringen hanterade nomineringen av Sveriges kandidat till EU-kommissionär 2004. Riksdagen stödde de borgerliga och Miljöpartiets uppfattning som innebär kritik mot regeringens hantering. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att regeringen fullgjort sina skyldigheter att samråda med EU-nämnden om sin hantering av vapenembargot mot Kina. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet ville rikta kritik mot regeringen i den här frågan och fick stöd för detta av riksdagens kammare. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i KU anser att regeringens styrning av Vattenfall inte utgör grund för någon kritik. De borgerliga partierna och Miljöpartiet hade reserverat sig i utskottet. Reservationen fick stöd av riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler enligt 12 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 8 under avsnitt 2.10, dels reservation 9 under avsnitt 3.3, dels reservation 10 under avsnitt 3.4, dels reservation 12 under avsnitt 5.1 och dels reservation 13 under avsnitt 6 och dels i övrigt godkänt vad utskottet anmält

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-18
Justering: 2005-05-19
Betänkande publicerat: 2005-05-25
Trycklov: 2005-05-24
Reservationer 14
Betänkande 2004/05:KU20

Konstitutionsutskottets granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet är klart med sin granskning av regeringen. KU betonar vikten av att riksdagen får propositioner med tillräcklig och korrekt information så att utskotten kan lämna välgrundade förslag till riksdagsbeslut. När det gäller utredningar som riksdagen uppmanat regeringen att tillsätta så konstaterar utskottet att regeringen förväntas hörsamma riksdagens tillkännagivanden och redovisa för riksdagen sina bedömningar om riksdagens begärda åtgärder inte vidtas. Statsminister Göran Persson och utrikesminister Laila Freivalds har anmälts till KU med anledning av kungens statsbesök i Brunei. Utskottet poängterar vikten av att kungen vid statsbesök är korrekt informerad om de utrikespolitiska aspekterna av besöket. KU menar att politiska uttalanden ska göras av personer som kan avkrävas politiskt ansvar. KU understryker att ärenden som rör enskilda människor i en mycket utsatt situation ska handläggas så snabbt som möjligt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i KU anser att tillsättningen av ledamöter i styrelser för högskolor och universitet gjorts på sakliga grunder. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har reserverat sig. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i KU har inga invändningar mot hur regeringen hanterade nomineringen av Sveriges kandidat till EU-kommissionär 2004. De borgerliga partierna och Miljöpartiet har reserverat sig. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att regeringen fullgjort sina skyldigheter att samråda med EU-nämnden om sin hantering av vapenembargot mot Kina. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet vill rikta kritik mot regeringen i den här frågan. Skolminister Ibrahim Baylans riktade i ett tv-program kritik mot en rapport från Skolverket. Senare samma dag drog Skolverket in rapporten. KU hänvisar till sina tidigare uttalanden om behovet av försiktighet i fråga om statsråds yttranden i förhållande till myndigheter. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har reserverat sig. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att regeringens styrning av Vattenfall inte utgör grund för någon kritik. De borgerliga partierna och Miljöpartiet vill kritisera regeringens styrning av det statliga bolaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-01
4

Beslut

Beslut: 2005-06-03
15 förslagspunkter

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utskottets anmälan

Utskottets förslag:

2. Socialminister Berit Andnors beslut att inte tillsätta en parlamentarisk utredning om socialförsäkringarna (avsnitt 1.10)

Utskottets förslag:

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

3. Justitieminister Thomas Bodströms agerande i fråga om en utredning om könsneutral lagstiftning (avsnitt 1.11)

Utskottets förslag:

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

4. Justitieminister Thomas Bodströms hantering av arbetet med säkerheten på fängelser (avsnitt 2.3)

Utskottets förslag:

Reservation 3 (c, fp, kd)

5. Deklaration gällande samarbete med USA på krigsmaterielområdet (avsnitt 2.4)

Utskottets förslag:

Reservation 4 (v, mp)

6. Försvarsminister Leni Björklunds ansvar för jävssituation på Försvarsdepartementet (avsnitt 2.7)

Utskottets förslag:

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

7. Försvarsminister Leni Björklunds ansvar för beredningen av förslag till ändringar i Försvarsmaktens grundorganisation (avsnitt 2.8)

Utskottets förslag:

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

8. Regeringens utseende av kommittéordförande (avsnitt 2.9)

Utskottets förslag:

Reservation 7 (fp)

9. Regeringens utseende av ledamöter i styrelser för högskolor och universitet (avsnitt 2.10)

Utskottets förslag:

Reservation 8 (m, c, fp, kd, mp)

10. Utrikesminister Laila Freivalds information till EU-nämnden angående ny kommissionsordförande (avsnitt 3.3)

Utskottets förslag:

Reservation 9 (m, c, fp, kd, mp)

11. Regeringens hantering av vapenembargot mot Kina (avsnitt 3.4)

Utskottets förslag:

Reservation 10 (m, c, fp, kd, mp)

12. Justitieminister Thomas Bodströms agerande gentemot SVT gällande ett TV-program (avsnitt 4.1)

Utskottets förslag:

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

13. Skolminister Ibrahim Baylans uttalande kring tillbakadragande av en rapport från Skolverket (avsnitt 5.1)

Utskottets förslag:

Reservation 12 (m, c, fp, kd, mp)

14. Regeringens styrning av Vattenfall (avsnitt 6)

Utskottets förslag:

Reservation 13 (m, c, fp, kd, mp)

15. Frågor rörande en Sida-rapport (avsnitt 7.2)

Utskottets förslag:

Reservation 14 (m, c, fp, kd)