Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2002

Beslut

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet (KU) anmälde för riksdagen sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. KU har granskat bl.a. hur utbildningsminister Thomas Östros följt utvecklingen vid Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att förbättra situationen på myndigheten. KU anser att situationen vid CSN inte blivit tillräckligt bra och menar att regeringen och utbildningsministern har ansvar för detta. Regeringens beslut att förlänga provtillstånden till spel på Internet för tre aktörer samtidigt som andra fått avslag på sina ansökningar uppmärksammas av KU. Utskottet menar att förlängningen gynnat vissa aktörer ekonomiskt på bekostnad av andra. Skolminister Ingegerd Wärnerssons beslut att inte besvara vissa interpellationer (frågor från riksdagsledamöter) behandlas av KU. Utskottet menar att ett statsråd som aviserat sin avgång ändå ska fullfölja sina plikter som statsråd fram till dess att hon eller han har avgått.

Riksdagens beslut: Riksdagen godkänner vad utskottet anmält.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-15
Justering: 2002-05-21
Trycklov: 2002-05-22
Betänkande 2001/02:KU20

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet (KU) anmäler för riksdagen sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. KU har granskat bl.a. hur utbildningsminister Thomas Östros följt utvecklingen vid Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att förbättra situationen på myndigheten. KU anser att situationen vid CSN inte blivit tillräckligt bra och menar att regeringen och utbildningsministern har ansvar för detta. Regeringens beslut att förlänga provtillstånden till spel på Internet för tre aktörer samtidigt som andra fått avslag på sina ansökningar uppmärksammas av KU. Utskottet menar att förlängningen gynnat vissa aktörer ekonomiskt på bekostnad av andra. Skolminister Ingegerd Wärnerssons beslut att inte besvara vissa interpellationer (frågor från riksdagsledamöter) behandlas av KU. Utskottet menar att ett statsråd som aviserat sin avgång ändå ska fullfölja sina plikter som statsråd fram till dess att hon eller han har avgått.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-30
4

Beslut

Beslut: 2002-05-31
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Granskningsbetänkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Konstitutionsutskottet har enligt 12 kap. 1 § regeringsformen granskat statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning i vissa särskilda fall. Utskottet anmäler härmed för riksdagen resultatet av granskningen.