Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU40

Sverige godkände fördragsändring som möjliggör nytt stödprogram för euroländer (FiU40)

Europeiska rådet har beslutat att inrätta ett nytt permanent ekonomiskt stödprogram för euroländerna, den så kallade europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). För att beslutet ska kunna träda i kraft krävs ett godkännande av alla EU-länder. Riksdagen anser att det är angeläget att Sverige medverkar till att euroländerna får möjlighet att bygga upp en stabiliseringsmekanism. Riksdagen godkände därför den ändring av fördraget om EU:s funktionssätt som krävs och en följdändring i lagen om Sveriges anslutning till EU. Beslutet grundar sig på en proposition från regeringen.

ESM ska kunna ge ekonomisk hjälp till krisdrabbade länder i euroområdet i form av lån eller statsobligationer om det finns en risk för hela euroområdets stabilitet. Landet måste dock uppfylla strikta villkor i linje med internationella valutafondens, IMF:s, modell för att få stöd. ESM ska ersätta två andra tillfälliga stödprogram som inrättades i spåren av den ekonomiska krisen.

Datum för beslutet: 30 maj 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:FiU40 (pdf, 437 kB)
Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att Sverige ska godkänna den ändring av artikel 136 i EUF-fördraget som innebär att euroländerna får rättsligt stöd att inrätta den europeiska stabiltetsmekanismen (ESM). Därmed behöver också den s.k. anslutningslagen (lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen) ändras på det sätt som regeringen föreslår.

I betänkandet behandlar finansutskottet regeringens proposition 2011/12:66 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer. Propositionen behandlas tillsammans med de följdmotioner som väckts med anledning av propositionen. Dessutom behandlas två motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2011.

Genom att ändra artikel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-13
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-23
Trycklov: 2012-05-23
Reservationer 7
Betänkande 2011/12:FiU40

Sverige ska godkänna fördragsändring som möjliggör nytt stödprogram för euroländer (FiU40)

Europeiska rådet har beslutat att inrätta ett nytt permanent ekonomiskt stödprogram för euroländerna, den så kallade europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). För att beslutet ska kunna träda i kraft krävs ett godkännande av alla EU-länder. Finansutskottet anser att det är angeläget att Sverige medverkar till att euroländerna får möjlighet att bygga upp en stabiliseringsmekanism. Utskottet föreslår därför att riksdagen godkänner den ändring av fördraget om EU:s funktionssätt som krävs och en följdändring i lagen om Sveriges anslutning till EU. Förslagen grundar sig på en proposition från regeringen.

ESM ska kunna ge ekonomisk hjälp till krisdrabbade länder i euroområdet i form av lån eller statsobligationer om det finns en risk för hela euroområdets stabilitet. Landet måste dock uppfylla strikta villkor i linje med internationella valutafondens, IMF:s, modell för att få stöd. ESM ska ersätta två andra tillfälliga stödprogram som inrättades i spåren av den ekonomiska krisen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-30
4

Beslut

Beslut: 2012-05-30
6 förslagspunkter, 1 acklamation, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi9 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Fi10 yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP21004
FP22002
C19004
SD01900
V00190
KD16003
-0001
Totalt276191935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Godkännande av fördragsändring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:66 punkt 1 och avslår motion
2011/12:Fi9 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP21004
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Ändring i anslutningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:66 punkt 2.

4. Styrningen av den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi11 av Per Bolund (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02104
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt27440035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Framtiden för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP21004
FP22002
C19004
SD01900
V00190
KD16003
-0001
Totalt276191935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Svenskt undantag från EMU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi10 yrkande 3, 2011/12:Fi210 yrkande 1 och 2011/12:Fi305.

Reservation 6 (MP, V)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M97019
MP00214
FP22002
C19004
SD01900
V00190
KD15013
-0001
Totalt253194235

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag