Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU18

Ökat samarbete inom missbruks- och beroendevården (SoU18)

Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska ändras från den 1 juli 2013. Ändringarna innebär att landsting och kommuner måste komma överens om samarbete i frågor som gäller personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Syftet med lagändringarna är att landsting och kommuner bättre ska kunna tillgodose de här gruppernas behov av vård, stöd och behandling.

Datum för beslutet: 15 maj 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:SoU18 (pdf, 340 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården och fyra följdmotioner. Därtill behandlas ett antal motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2011 och 2012.

I propositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), förkortad HSL, och i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. Genom ändringarna införs en skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Syftet med ändringarna är att stärka samverkan mellan landsting och kommuner för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgruppen.

Utskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-16
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-06
Trycklov: 2013-05-06
Reservationer 31
Betänkande 2012/13:SoU18
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-15
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
17 förslagspunkter, 9 acklamationer, 8 voteringar