Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Funktionshindersfrågor

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU7

Nej till motioner om funktionshindersfrågor (SoU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om funktionshindersfrågor. Ett antal motioner handlar om ledsagarservice. Socialutskottet konstaterar att barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) nyligen i en interpellation sagt att hon är bekymrad över att ledsagningen inte fungerar på det sätt som många förväntar sig och att hon vill titta närmare på frågan. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga bland annat ledsagarservice. Utskottet välkomnar detta och förutsätter att regeringen kommer att få förslag på åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna och ökad rättssäkerhet för den enskilde.

Utskottet konstaterar att det finns stora skillnader i landstingens bidrag för glasögon till barn och unga. Det är inte bra. Utskottet förutsätter att skillnaderna mellan landstingen uppmärksammas och diskuteras inom Sveriges Kommuner och Landsting.

Datum för beslutet: 26 februari 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:SoU7 (pdf, 361 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas ca 80 motionsyrkanden som rör funktionshindersfrågor från den allmänna motionstiden 2012 respektive 2013.

Ett antal motioner tar upp olika aspekter på ledsagarservice. Utskottet anser att detta är en mycket angelägen fråga och konstaterar inledningsvis att statsrådet Maria Larsson nyligen i en interpellation har uttalat att hon är djupt bekymrad över att ledsagningen inte fungerar på det sätt som många förväntar sig att den ska fungera och att hon vill titta närmare på den här frågan. Utskottet välkomnar därför uppdraget till Socialstyrelsen att kartlägga bl.a. insatsen ledsagarservice och förutsätter att regeringen kommer att få förslag på åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna och ökad rättssäkerhet för den enskilde.

Utskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

55 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-12-05
Justering: 2014-02-06
Betänkande publicerat: 2014-02-14
Trycklov: 2014-02-14
Reservationer 13
Betänkande 2013/14:SoU7
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-26
4

Beslut

Beslut: 2014-02-26
20 förslagspunkter, 12 acklamationer, 8 voteringar