Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Fri- och rättigheter

Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU14

Nej till motioner om fri- och rättigheter (KU14)

Riksdagen sa nej till motioner om fri- och rättigheter som lämnades in under den allmänna motionstiden 2011. Motionerna handlar om samvetsfrihet, religionsfrihet, skydd för privat- och familjeliv, diskriminering, en kommission för mänskliga rättigheter, rätten till fria samtal på arbetsplatser och yttrandefrihet på offentliga platser. De tar även upp frågor som självmordssajter på Internet, värdedebatt, föreningsfrihet, niqab och burka på allmän plats, västförbud, ett tredje kön och återkallande av medborgarskap.

Datum för beslutet: 12 april 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:KU14 (pdf, 273 kB)
Sammanfattning

Utskottet behandlar i betänkandet 31 motionsyrkanden som rör frågor om fri- och rättigheter. Yrkandena handlar om samvetsfrihet, religionsfrihet och skydd för privat- och familjeliv, diskriminering, en kommission för mänskliga rättigheter, rätten till fria samtal på arbetsplatser, yttrandefrihet på offentliga platser, självmordssajter på internet, värdedebatt, föreningsfrihet, niqab och burka på allmän plats, västförbud, ett tredje kön och återkallande av medborgarskap.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns fem reservationer (SD, V).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Samvetsfrihet

Riksdagen avslår motionerna

2010/11:K263 av Annelie Enochson (KD) yrkandena 1 och 2,

2010/11:K381 av Mikael Oscarsson (KD),

2011/12:K281
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-21
Justering: 2012-03-15
Betänkande publicerat: 2012-03-22
Trycklov: 2012-03-21
Reservationer 5
Betänkande 2011/12:KU14
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-12
4

Beslut

Beslut: 2012-04-12
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar