Fri- och rättigheter

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 1997

Beslut

Fri- och rättigheter (KU14)

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden 1995 och 1996 som har samband med de grundläggande fri- och rättigheterna enligt regeringsformen. Motionerna tar upp bland annat skyddet för religion och livsåskådning, förbud mot diskriminering av homosexuella och förbud mot rasistiska organisationer.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-01-28
Justering: 1997-02-25
Betänkande 1996/97:KU14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-03-12
4

Beslut

Beslut: 1997-03-12

Protokoll med beslut