Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Fri- och rättigheter

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU14

Fri- och rättigheter (KU14)

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden 1995 och 1996 som har samband med de grundläggande fri- och rättigheterna enligt regeringsformen. Motionerna tar upp bland annat skyddet för religion och livsåskådning, förbud mot diskriminering av homosexuella och förbud mot rasistiska organisationer.

Datum för beslutet: 12 mars 1997
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan
Sammanfattning

Motionerna

Utskottet

Hemställan

Reservationer

Innehållsförteckning

1996/97
KU14

Sammanfattning

I betänkandet behandlas ett antal motioner från allmänna motionstiden 1996 och
en motion från allmänna motionstiden 1995. Motionerna har samband med de
grundläggande fri- och rättigheterna enligt regeringsformen. Utskottet
behandlar i olika avsnitt frågor om
- religion och livsåskådning,
- förbud mot diskriminering av homosexuella,
- förbud mot rasistiska organisationer,
- fackliga rättigheter,
- generell integritetslagstiftning,
- förbud mot att bära mask vid demonstrationer,
- skyddet för äganderätten,
- generell regel om civila rättigheter och skyldigheter,
- förbud mot viss genteknik m.m.
Utskottet avstyrker samtliga motioner. Åtta reservationer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-01-28
Justering: 1997-02-25
Betänkande 1996/97:KU14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-03-12
4

Beslut

Beslut: 1997-03-12

Protokoll med beslut