Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 oktober 2013

Beslut

Nej till förslag om att uppmana regeringen att ta tillbaka budgetförslag om höjd gräns för statlig inkomstskatt (FiU15)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa nej till finansutskottets förslag om att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att ta tillbaka sitt budgetförslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt. Regeringens förslag lämnades i budgetpropositionen för 2014.

Finansutskottet anser att regeringens budgetförslag utgör en oansvarig finanspolitik som dessutom får felaktiga fördelningspolitiska effekter. Utskottets förslag är ett utskottsinitiativ. Bakom förslaget står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Riksdagen anser att regeringens budgetproposition ska behandlas som ett helhetsförslag. Budgetpropositionen omfattar både intäkter och utgifter och innehåller bland annat förslaget om höjd gräns för statlig inkomstskatt. Det strider mot riksdagsordningens intentioner och en etablerad konstitutionell praxis att uppmana regeringen att återta delar av budgeten, anser riksdagen. Riksdagen pekar på att en höjning av skiktgränsen beräknas leda till fler arbetade timmar i ekonomin samt ökad tillväxt.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återta det förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt som lämnades i budgetpropositionen för 2014.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservationen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-15
Justering: 2013-10-15
Betänkande publicerat: 2013-10-15
Trycklov: 2013-10-15
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:FiU15

Regeringen bör ta tillbaka förslag om höjd gräns för statlig inkomstskatt (FiU15)

Finansutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att ta tillbaka förslaget om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt som lämnades i budgetpropositionen för 2014. Förslaget bygger på ett utskottsinitiativ. Bakom förslaget står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Enligt regeringens budgetförslag ska gränsen för när statlig inkomstskatt ska tas ut höjas från en årsinkomst på 420 800 kronor till 435 900 kronor. Finansutskottet anser att förslaget utgör en oansvarig finanspolitik som dessutom får felaktiga fördelningspolitiska effekter.

Utskottet vill att regeringen tar tillbaka förslaget i sådan tid att utskottet kan beakta detta i beredningen av riksdagens rambeslut. I rambeslutet tar riksdagen ställning till budgetens utgiftsramar och inkomstberäkning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-10-23
4

Beslut

Beslut: 2013-10-24
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 24 oktober 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återta det förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt som lämnades i budgetpropositionen för 2014.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M09809
MP23002
FP01905
C01904
SD19001
V17002
KD01801
Totalt153154042

Beslut: Kammaren biföll reservation 1