Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2003

Beslut

Reformering av tingsrättsorganisationen (JuU4)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en utvärdering som genomförts av förändringar i den yttre tingsrättsorganisationen. Regeringen har också rapporterat om planerade förändringar av den yttre tingsrättsorganisationen. Regeringen inledde för några år sedan en omfattande reformering av domstolsväsendet. När det gäller den yttre tingsrättsorganisationen rör dessa reformer i stor utsträckning frågor som regeringen själv kan besluta om. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer. (Se även 1999/2000:JuU22 , 2000/01:JuU29 .)

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen samt propositionen i denna del till handlingarna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-16
Justering: 2003-10-30
Betänkande publicerat: 2003-11-04
Trycklov: 2003-11-04
Reservationer 5
Betänkande 2003/04:JUU4

Reformering av tingsrättsorganisationen (JuU4)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en utvärdering som genomförts av förändringar i den yttre tingsrättsorganisationen. Regeringen har också rapporterat om planerade förändringar av den yttre tingsrättsorganisationen. Regeringen inledde för några år sedan en omfattande reformering av domstolsväsendet. När det gäller den yttre tingsrättsorganisationen rör dessa reformer i stor utsträckning frågor som regeringen själv kan besluta om. Justitieutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens rapport åt sidan utan några synpunkter. (Se även 1999/2000:JuU22, 2000/01:JuU29.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-11-12
4

Beslut

Beslut: 2003-11-12
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reformarbetets inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju17 yrkande 1, 2003/04:Ju235 yrkande 2, 2003/04:Ju285 yrkande 2, 2003/04:Ju351 yrkande 1, 2003/04:Ju378 yrkande 2 och 2003/04:Ju465 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (c, kd)

2. Domkretsindelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju17 yrkande 2, 2003/04:Ju235 yrkande 1, 2003/04:Ju349 yrkande 9, 2003/04:Ju351 yrkande 2 och 2003/04:Ju412 yrkande 2.

Reservation 3 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m50005
c01705
fp42015
kd03102
v25005
mp14030
-0000
Totalt26248435

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Det fortsatta reformarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju17 yrkande 3, 2002/03:Ju20 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Ju23, 2002/03:Ju24 yrkande 1, 2002/03:Ju25 yrkande 1, 2003/04:Ju280 yrkande 2, 2003/04:Ju283 i denna del, 2003/04:Ju349 yrkande 10, 2003/04:Ju351 yrkande 3, 2003/04:Ju376 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ju378 yrkande 3, 2003/04:Ju389 yrkande 1, 2003/04:Ju412 yrkande 3, 2003/04:Ju438 yrkande 2 och 2003/04:Ju477 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m05005
c01705
fp04305
kd03102
v24015
mp11150
-0000
Totalt166142635

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Regionala projekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju18, 2002/03:Ju21 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Ju22, 2002/03:Ju24 yrkande 2, 2002/03:Ju25 yrkande 2, 2003/04:Ju253, 2003/04:Ju280 yrkande 1, 2003/04:Ju283 i denna del, 2003/04:Ju285 yrkande 1, 2003/04:Ju293, 2003/04:Ju320 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ju324 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ju327 yrkande 4, 2003/04:Ju335, 2003/04:Ju336, 2003/04:Ju352, 2003/04:Ju368, 2003/04:Ju372, 2003/04:Ju376 yrkande 3, 2003/04:Ju386, 2003/04:Ju389 yrkande 2, 2003/04:Ju397 yrkandena 1-3, 2003/04:Ju463 och 2003/04:Ju470.

5. Tingsrättsorganisationen i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju16, 2002/03:Ju19 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ju378 yrkande 1 och 2003/04:Ju473.

6. Allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju412 yrkande 1.

Reservation 5 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1301013
m04915
c17005
fp43005
kd03102
v25005
mp16010
-0000
Totalt23181235

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Regeringens skrivelse m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2002/03:126 samt proposition 2003/04:1, utgiftsområde 4 avsnitt 4.5 Domstolarnas yttre organisation till handlingarna.
Riksdagen lägger proposition 2003/04:1, utgiftsområde 4 avsnitt 4.5 Domstolarnas yttre organisation till handlingarna.
Därmed lägger riksdagen skrivelse 2002/03:126 till handlingarna.