Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

BoUs betänkande 1996/97:BoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 oktober 1996

Beslut

Kooperativ hyresrätt (BoU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag att förlänga försöksverksamheten med kooperativ hyresrätt till utgången av 1998. Regeringen behöver mer tid för utrednings- och remissarbete innan den återkommer till riksdagen med ett slutgiltigt ställningstagande.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-08-27
Justering: 1996-09-26
Betänkande 1996/97:BoU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1996-10-09

Protokoll med beslut