Försvarsutskottets betänkande med anledning av propositionen 1975:75 om vissa organisationsfrågor m. m. rörande försvaret jämte motioner

Försvarsutskottets betänkande 1975:FöU14

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut