Försvarsforskningens organisation

Försvarsutskottets betänkande 1999/2000:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2000

Beslut

Försvarsforskningens organisation förändras (FöU6)

Försvarsforskningens organisation förändras genom att Försvarets forskningsanstalt och Flygtekniska försöksanstalten läggs ned den 31 december 2000. En ny myndighet för försvarsforskning inrättas den 1 januari 2001. Bakgrunden till förändringarna är att totalförsvarets båda forskningsorganisationer har samma roll i det framtida totalförsvarets behov av forskning och teknikutveckling.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-04-13
Justering: 2000-04-25
Betänkande 1999/2000:FöU6

Försvarsforskningens organisation förändras (FöU6)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till organisatoriska förändringar av försvarsforskningen. Försvarets forskningsanstalt och Flygtekniska försöksanstalten läggs ned den 31 december 2000. En ny myndighet för försvarsforskning inrättas den 1 januari 2001. Bakgrunden till förändringarna är att totalförsvarets båda forskningsorganisationer har samma roll i det framtida totalförsvarets behov av forskning och teknikutveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-05-24
4

Beslut

Beslut: 2000-05-24

Protokoll med beslut