Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (vilande grundlagsbeslut)

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2014

Beslut

Språkliga ändringar i tryckfrihetsförordningen (KU4)

Riksdagen sa ja till att beskrivningen av brotten spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift ska vara samma i tryckfrihetsförordningen som i brottsbalken. Tryckfrihetsförordningen ändras därmed så att beskrivningen av dessa brott blir likadan som i brottsbalken.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagsändringen som vilande.

Ändringarna i grundlagen gäller från den 1 januari 2015.

Beslutat: 19 november 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Slutligt antar det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Justering: 2014-11-04
Trycklov: 2014-11-10
Betänkande 2014/15:KU4

Språkliga ändringar i tryckfrihetsförordningen (KU4)

Beskrivningen av brotten spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift är olika i tryckfrihetsförordningen och i brottsbalken. Tryckfrihetsförordningen ändras så att beskrivningen av dessa brott blir likadan som i brottsbalken.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagsändringen som vilande. Konstitutionsutskottet föreslår nu att riksdagen på nytt säger ja till förslaget.

Ändringarna i grundlagen ska gälla från den 1 januari 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-18
Debatt i kammaren: 2014-11-19
4

Beslut

Beslut: 2014-11-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vilande lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.