Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2010

Beslut

Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SfU12)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen har beslutat om försörjningskrav vid anhöriginvandring. Försörjningskravet ska gälla när en utlänning söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Villkoret för att få uppehållstillstånd ska vara att personen i Sverige tjänar tillräckligt mycket för att försörja sig själv. Personen ska också ha en bra bostad för sig själv och den anhöriga. Det ska dock finnas vissa undantag från försörjningskravet, till exempel när det gäller barn eller när det handlar om personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar. Lagändringarna träder i kraft den 15 april 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-28
Justering: 2010-02-18
Betänkande publicerat: 2010-02-26
Trycklov: 2010-02-26
Reservationer 4
Betänkande 2009/10:SfU12

Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SfU12)

Regeringen vill införa försörjningskrav vid anhöriginvandring. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Försörjningskravet ska gälla när en utlänning söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Villkoret för att få uppehållstillstånd ska vara att personen i Sverige tjänar tillräckligt mycket för att försörja sig själv. Personen ska också ha en bra bostad för sig själv och den anhöriga.

Det ska dock finnas vissa undantag från försörjningskravet, till exempel när det gäller barn eller när det handlar om personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-10
4

Beslut

Beslut: 2010-03-10
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 mars 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 10 i denna del,
2009/10:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 1,
2009/10:Sf10 av Bodil Ceballos m.fl. (mp),
2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 1,
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 19 i denna del och
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 14.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840012
c25004
fp23005
kd19005
v01903
mp01801
-1000
Totalt152144053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:77 och avslår motionerna
2009/10:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 2 och
2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840012
c25004
fp23005
kd19005
v01903
mp01801
-1000
Totalt152144053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Uppskjuten invandringsprövning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Ju265 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkande 36,
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 21,
2009/10:Sf276 av Susanne Eberstein (s) och
2009/10:Sf334 av Kjell Eldensjö (kd) yrkande 1.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1051123
m840012
c24005
fp22006
kd19005
v01903
mp01801
-1000
Totalt25538155

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 10 i denna del,
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 19 i denna del och
2009/10:Sf277 av Aleksander Gabelic (s).

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m840012
c25004
fp23005
kd19005
v01903
mp01801
-1000
Totalt25937053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Familjeåterförening i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U343 yrkande 4.

6. Dna-analys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 23.