Förskola

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 mars 2019

Nästa händelse: Justering 5 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-31
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-06
Betänkande 2018/19:UbU7
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-13