Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU14

Nej till motioner om forskning (UbU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om forskning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om forskningspolitikens inriktning, samverkansfrågor, principer för fördelning av resurser, forskare och utbildning på forskarnivå, jämställdhet samt forskning inom särskilda områden.

Datum för beslutet: 2 april 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:UbU14 (pdf, 326 kB)
Sammanfattning

Utbildningsutskottet behandlar i detta betänkande 62 motionsyrkanden om forskning från allmänna motionstiden 2013. Av dessa behandlas 17 yrkanden förenklat eftersom de till sin huvudsakliga innebörd stämmer överens med motionsförslag som har behandlats tidigare under valperioden.

Motionerna handlar bl.a. om forskningspolitikens inriktning, samverkansfrågor, principer för fördelning av resurser, forskare och utbildning på forskarnivå, jämställdhet samt forskning inom särskilda områden.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden och hänvisar i huvudsak till gällande rätt, tidigare ställningstaganden, pågående beredning och vidtagna åtgärder.

I betänkandet finns 17 reservationer (S, MP, SD och V).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Forskningspolitisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

38 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-20
Justering: 2014-03-18
Betänkande publicerat: 2014-03-20
Trycklov: 2014-03-20
Reservationer 17
Betänkande 2013/14:UbU14
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-27
4

Beslut

Beslut: 2014-04-02
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar