Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen

Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU28

Ja till finanspakten (FiU28)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna den så kallade finanspakten utan att reglerna blir bindande för Sverige. Syftet med finanspakten är att stärka de offentliga finanserna och samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet. För Sverige blir finanspaktens regler bindande endast om Sverige i framtiden inför euron som valuta eller förklarar att man tänker följa reglerna. Sverige får dock redan nu rätt att delta vid vissa eurotoppmöten som ska hållas enligt pakten.

Om reglerna i framtiden ska gälla Sverige vill riksdagen förvissa sig om att den får ta ställning till det. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Datum för beslutet: 7 mars 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och utskottets förslag om framtida bindning till fördragets regler. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:FiU28 (pdf, 186 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar finansutskottet regeringens proposition 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen, den s.k. finanspakten. Utskottet behandlar också fyra motioner med anledning av propositionen och en motion från allmänna motionstiden 2012.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att riksdagen ska godkänna fördraget utan att det blir bindande för Sverige.

Syftet med fördraget är att stärka de offentliga finanserna och samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet. Fördragets regler blir bindande för Sverige endast om Sverige i framtiden inför euron som valuta eller förklarar sig bundet av reglerna. Utskottet anser att det i båda fallen skulle krävas ytterligare ställningstaganden och ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

5 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-29
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-02-26
Trycklov: 2013-02-26
Reservationer 4
Betänkande 2012/13:FiU28
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-06
4

Beslut

Beslut: 2013-03-07
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar