Folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2006

Beslut

Motioner om folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler (KrU24)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2002, 2003, 2004 och 2005 om folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler. Motionerna handlar om folkrörelsepolitikens mål, spelregler för den ideella sektorn, utredning av folkrörelsepolitiken, forskning om ideella föreningar och folkrörelser, ledare och funktionärer i den ideella sektorn, Volontärbyrån, stöd till generationsövergripande verksamhet, FN:s frivilligdag och allmänna samlingslokaler.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-11
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-02
Trycklov: 2006-06-02
Reservationer 10
Betänkande 2005/06:KrU24

Motioner om folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler (KrU24)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2002, 2003, 2004 och 2005 om folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler. Motionerna handlar om folkrörelsepolitikens mål, spelregler för den ideella sektorn, utredning av folkrörelsepolitiken, forskning om ideella föreningar och folkrörelser, ledare och funktionärer i den ideella sektorn, Volontärbyrån, stöd till generationsövergripande verksamhet, FN:s frivilligdag och allmänna samlingslokaler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-15
4

Beslut

Beslut: 2006-06-15
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Folkrörelsepolitikens mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So36 yrkande 7, 2004/05:Kr358 yrkande 1 och 2005/06:Kr414 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

2. Spelregler för den ideella sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr209 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Kr324, 2003/04:Kr336, 2004/05:Kr353 yrkande 1, 2004/05:Kr380 yrkande 1, 2005/06:Kr370 och 2005/06:Kr414 yrkandena 3 och 5.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Utredning av folkrörelsepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr329 yrkande 2, 2003/04:Kr391 yrkande 7, 2004/05:Kr347, 2004/05:Kr358 yrkande 2, 2004/05:Kr363 yrkande 7, 2005/06:So648 yrkande 11, 2005/06:Kr382 yrkande 25, 2005/06:Kr414 yrkande 2 och 2005/06:Kr418 yrkande 13.

Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)

4. Forskning om ideella föreningar och folkrörelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr353 yrkande 2, 2004/05:Kr358 yrkande 9, 2004/05:Kr380 yrkande 2 och 2005/06:Kr414 yrkande 6.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

5. Ledare och funktionärer i den ideella sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr329 yrkande 4, 2004/05:Kr358 yrkande 5 och 2005/06:Kr414 yrkande 8.

Reservation 6 (c, kd)

6. Volontärbyrån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K293 och 2005/06:K469.

Reservation 7 (m, fp, kd)

7. Stöd till generationsövergripande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So470 yrkande 14.

8. FN:s frivilligdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr358 yrkande 3 och 2005/06:Kr414 yrkande 11.

Reservation 8 (kd)

9. Allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr319, 2004/05:Kr354 yrkande 4, 2004/05:Kr385, 2005/06:Sf336 yrkande 39, 2005/06:Kr300 och 2005/06:Kr336 yrkande 11.

Reservation 9 (v)
Reservation 10 (c)