Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU11

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 14 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-14
Justering: 2019-04-11
Betänkande 2018/19:SoU11
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer