Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU18

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om folkhälsofrågor. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan och inrättande av en kommission för jämlik hälsa. Andra motioner rör en översyn av smittskyddslagen, en handlingsplan mot hepatit B och C och stigmatiseringen av hivpositiva. Samarbete för att ta fram nya antibiotika samt innehållsförteckningar på kosmetik- och hygienprodukter är också frågor motionerna tar upp.

Datum för beslutet: 3 april 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:SoU18 (pdf, 194 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas omkring 60 motionsyrkanden på folkhälsoområdet från den allmänna motionstiden 2013. Av dessa föreslås att ungefär hälften behandlas i förenklad ordning eftersom de tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, främst på grund av pågående arbete.

I betänkandet finns tio reservationer och sex särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Folkhälsolag och mål för folkhälsan

Riksdagen avslår motionerna

2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 27,

2013/14:So296 av Anna Steele (FP),

2013/14:So431 av Anna-Lena Sörenson (S) yrkandena 2 och 3 samt

2013/14:So670 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 1 och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

33 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-25
Justering: 2014-03-20
Betänkande publicerat: 2014-03-25
Trycklov: 2014-03-25
Reservationer 10
Betänkande 2013/14:SoU18
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-03
4

Beslut

Beslut: 2014-04-03
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar