Följdlagstiftning med anledning av den nya läkemedelslagstiftningen m.m.

Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU6

Beslutat: 2 december 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1992-11-05
Justering: 1992-11-17
Betänkande 1992/93:SoU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1992-12-02

Protokoll med beslut