Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU20

Snabbare planeringsprocess för att få fart på byggandet (CU20)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Kommuner som planerar att bygga nya bostäder ska kunna sköta planeringsarbetet mer effektivt. Bland annat ska kommunerna tidigt i planeringen kunna få besked från länsstyrelsen om vad staten anser om det planerade byggandet. På så vis minskar risken för att kommunerna lägger tid på planering i onödan. Beslut som rör detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelse eller byggnadsnämnden. Då blir handläggningstiden kortare och kostnaden kan bli mindre. Fler åtgärder ska undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen. För privatpersoner handlar det till exempel om att bygga en balkong eller burspråk i en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2017.

Datum för beslutet: 17 maj 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:CU20 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna, som syftar till att göra planprocessen mer effektiv, innebär bl.a. att plan- och bygglagens regler om länsstyrelsens yttranden under detaljplaneprocessen kompletteras med en möjlighet för kommunen att under arbetet med att ta fram en detaljplan begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen i de frågor som staten råder över. Syftet är att det, t.ex. tidigt i planprocessen, ska gå att klarlägga om det finns skäl för ingripande mot planeringen från statens sida. Vidare införs en tidsfrist om två månader för länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser efter överprövning. Fler planer ska också kunna antas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-20
Justering: 2017-05-09
Trycklov: 2017-05-11
Reservationer 7
Betänkande 2016/17:CU20

Snabbare planeringsprocess för att få fart på byggandet (CU20)

Kommuner som planerar att bygga nya bostäder ska kunna sköta planeringsarbetet mer effektivt. Bland annat ska kommunerna tidigt i planeringen kunna få besked från länsstyrelsen om vad staten anser om det planerade byggandet. På så vis minskar risken för att kommunerna lägger tid på planering i onödan. Beslut som rör detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelse eller byggnadsnämnden. Då blir handläggningstiden kortare och kostnaden kan bli mindre. Fler åtgärder ska undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen. För privatpersoner handlar det till exempel om att bygga en balkong eller burspråk i en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-16
Debatt i kammaren: 2017-05-17
4

Beslut

Beslut: 2017-05-17
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:151 och avslår motion

2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 75 0 0 8
SD 0 41 0 6
MP 22 0 0 3
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 2 0 1
Totalt 258 43 0 48


2. Kravet på bygglov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3666 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 75 0 0 8
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 15 0 0 7
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 283 18 0 48


3. Ytterligare undantag från kravet på bygglov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) yrkandena 4, 5 och 7.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 75 0 8
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 182 119 0 48


4. Uppföljning av kommunernas möjlighet att i detaljplaner återinföra bygglovsplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) yrkande 6.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

5. Krav i detaljplaner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) yrkande 1 och

2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 3.

Reservation 5 (M, C, L, KD)
Reservation 6 (SD)

6. Planbestämmelser som upphävs efter genomförandetiden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) yrkandena 2 och 3.

Reservation 7 (M, C, L, KD)