Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU15

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om fiskeripolitik. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen hänvisar bland annat till det omfattande arbete som pågår för att reformera EU:s fiskeripolitik. En annan orsak är att riksdagen tidigare tagit ställning i flera frågor.

Motionerna handlar bland annat om EU:s gemensamma fiskeripolitik, EU:s avtal om fiskepartnerskap med andra länder, en översyn av fiskerilagstiftningen och åtgärder för att bevara ålen.

Datum för beslutet: 25 april 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:MJU15 (pdf, 162 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas sammanlagt 43 motionsyrkanden om fiskeripolitik från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna tar upp frågor om den gemensamma fiskeripolitiken, EU:s fiskepartnerskapsavtal, en översyn av fiskerilagstiftningen, ålförvaltning m.m. Samtliga motionsförslag avstyrks. Vissa motionsyrkanden tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat. I betänkandet finns 16 reservationer och ett särskilt yttrande.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Den gemensamma fiskeripolitiken

Riksdagen avslår motionerna

2011/12:MJ274 av Gustav Nilsson (M),

2011/12:MJ283 av Caroline Szyber (KD) yrkande 2,

2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 23 och

2011/12:MJ471
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-22
Justering: 2012-04-12
Betänkande publicerat: 2012-04-13
Trycklov: 2012-04-13
Reservationer 16
Betänkande 2011/12:MJU15
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-25
4

Beslut

Beslut: 2012-04-25
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar