Familjerättsliga frågor

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om familjerätt (CU8)

Riksdagen sa nej till motioner som rör familjerätt från de allmänna motionstiderna 2008 och 2009. Riksdagen hänvisar bland annat till tidigare ställningstaganden under mandatperioden. Motionerna tar upp frågor som registrering av testamenten, arvsrättsliga frågor, egendomsförhållandet mellan makar och sambor, ändringar i namnlagen vad gäller för- och efternamn, införande av barnbalk, beslutsfattandet vid gemensam vårdnad och andra frågor rörande vårdnad av barn. Övriga motionsförslag handlar bland annat om biträde för barn, frågor om stödperson vid umgänge med barn, bortförda barn i internationella förhållanden, frågor om faderskap, barns skuldsättning, kommuners skadeståndsansvar, förmynderskapsfrågor, äktenskaps- och vigselfrågor samt åtgärder mot barn- och tvångsäktenskap.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-12-08
Justering: 2010-01-28
Betänkande publicerat: 2010-02-03
Trycklov: 2010-02-03
Reservationer 8
Betänkande 2009/10:CU8

Nej till motioner om familjerätt (CU8)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som rör familjerätt från de allmänna motionstiderna 2008 och 2009. Utskottet hänvisar bland annat till tidigare ställningstaganden under mandatperioden. Motionerna tar upp frågor som registrering av testamenten, arvsrättsliga frågor, egendomsförhållandet mellan makar och sambor, ändringar i namnlagen vad gäller för- och efternamn, införande av barnbalk, beslutsfattandet vid gemensam vårdnad och andra frågor rörande vårdnad av barn. Övriga motionsförslag handlar bland annat om biträde för barn, frågor om stödperson vid umgänge med barn, bortförda barn i internationella förhållanden, frågor om faderskap, barns skuldsättning, kommuners skadeståndsansvar, förmynderskapsfrågor, äktenskaps- och vigselfrågor samt åtgärder mot barn- och tvångsäktenskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-02-11
4

Beslut

Beslut: 2010-02-18
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Registrering av testamenten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C258 och 2009/10:C372.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m790017
c23006
fp19009
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt142133074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ändringar i namnlagen vad gäller förnamn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So603 yrkande 3 och 2009/10:A443 yrkande 9.

3. Beslutsfattandet vid gemensam vårdnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C260, 2009/10:C342, 2009/10:C378 yrkande 7, 2009/10:C414 och 2009/10:C493.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m790017
c23006
fp19009
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt142133074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Verkställighet av beslut om vårdnad m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C378 yrkande 9.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s943033
m800016
c23006
fp19009
kd20004
v02002
mp16003
-1000
Totalt25323073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Automatisk gemensam vårdnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C312 yrkande 2, 2009/10:C389 yrkande 1 och 2009/10:C490.

6. Barns skuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C235 och 2009/10:C276 yrkandena 22 och 24.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m800016
c23006
fp19009
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt143133073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Ställföreträdare för vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C214.

Reservation 5 (v)

8. Formerna för ingående av äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C423, 2009/10:C425, 2009/10:C470 och 2009/10:C495.

Reservation 6 (kd)

9. 18-årsgränsen för ingående av äktenskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju265 yrkande 28, 2009/10:C322, 2009/10:Sf289 yrkande 3 och 2009/10:So512 yrkande 16.

Reservation 7 (v)

10. Så kallade flersamma förhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C486.

11. EU-samarbete på familjerättens område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju384 yrkande 5.

Reservation 8 (v, mp)

12. Motioner som beretts förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So374 yrkande 2, 2008/09:So463 yrkande 4, 2009/10:C201, 2009/10:C203, 2009/10:C204, 2009/10:C212, 2009/10:C243, 2009/10:C248, 2009/10:C256, 2009/10:C263 yrkandena 1-3, 2009/10:C275, 2009/10:C276 yrkande 23, 2009/10:C292, 2009/10:C300, 2009/10:C301, 2009/10:C312 yrkande 1, 2009/10:C315, 2009/10:C332, 2009/10:C335, 2009/10:C344 yrkandena 1 och 2, 2009/10:C348, 2009/10:C351, 2009/10:C359 yrkandena 1 och 2, 2009/10:C360, 2009/10:C362, 2009/10:C368, 2009/10:C373, 2009/10:C377 yrkande 3, 2009/10:C378 yrkandena 1, 6, 8, 11 och 12, 2009/10:C386, 2009/10:C389 yrkande 2, 2009/10:C392, 2009/10:C401, 2009/10:C415, 2009/10:C418, 2009/10:C426, 2009/10:C427, 2009/10:C442, 2009/10:C448, 2009/10:C466, 2009/10:C484, 2009/10:C485, 2009/10:C497, 2009/10:Sf304 yrkande 2, 2009/10:So563 yrkande 3, 2009/10:So603 yrkande 2 och 2009/10:So610 yrkande 2.