Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2009

Beslut

Höjt jobbskatteavdrag ska göra det mer lönsamt att arbeta (SkU23)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Jobbskatteavdraget höjs den 1 januari 2010. Höjningen gäller för personer som inte fyllt 65 år och som tjänar över 38 600 kronor per år. Den motsvarar en skattesänkning med upp till 3 020 kronor per år för den som har genomsnittlig kommunal inkomstskattesats. För den som tjänar 22 000 kronor i månaden och betalar genomsnittlig kommunal inkomstskatt blir skattesänkningen 2 712 kronor per år. Avdraget ska göra det mer lönsamt att arbeta för den som i dag står utanför arbetsmarknaden. Genom sänkta marginalskatter ska det också motivera den som redan har ett arbete att jobba mer. Beslutet innebär att statens skatteinkomster minskar med 10 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-12
Justering: 2009-11-24
Betänkande publicerat: 2009-11-25
Trycklov: 2009-11-25
Reservationer 3
Betänkande 2009/10:SkU23

Höjt jobbskatteavdrag ska göra det mer lönsamt att arbeta (SkU23)

Jobbskatteavdraget höjs den 1 januari 2010. Höjningen gäller för personer som inte fyllt 65 år och som tjänar över 38 600 kronor per år. Den motsvarar en skattesänkning med upp till 3 020 kronor per år för den som har genomsnittlig kommunal inkomstskattesats. För den som tjänar 22 000 kronor i månaden och betalar genomsnittlig kommunal inkomstskatt blir skattesänkningen 2 712 kronor per år.

Avdraget ska göra det mer lönsamt att arbeta för den som i dag står utanför arbetsmarknaden. Genom sänkta marginalskatter ska det också motivera den som redan har ett arbete att jobba mer.

Förslaget innebär att statens skatteinkomster minskar med 10 miljarder kronor. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-02
4

Beslut

Beslut: 2009-12-02
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:42 och avslår motionerna 2009/10:Sk10 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk11 yrkandena 1-5 och 2009/10:Sk12 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m830014
c23006
fp21007
kd17007
v00166
mp00136
Totalt1441062970

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag