Ett stärkt nämndemannainstitut

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2006

Beslut

Rekryteringen av nämndemän ska breddas (JuU32)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nya regler för nämndemannauppdraget. Syftet med reglerna är bland annat att få en bredare sammansättning av nämndemän när det gäller ålder, kön, yrke och etnisk bakgrund. För att uppdraget som nämndeman ska cirkulera mer bland medborgarna bör valförsamlingen i första hand välja de personer som inte tjänstgjort som nämndemän tidigare eller som tjänstgjort kortast tid om det skulle finnas flera alternativ till att nå en bredare sammansättning. Beslutet innebär också nya regler om nämndemännens lämplighet för uppdraget: bland annat ska ett lämplighetskrav införas och nämndemän som visat sig olämpliga för uppdraget ska kunna entledigas eller stängas av. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-27
Justering: 2006-05-09
Betänkande publicerat: 2006-05-09
Trycklov: 2006-05-09
Reservationer 3
Betänkande 2005/06:JuU32

Rekryteringen av nämndemän ska breddas (JuU32)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett regeringsförslag om nya regler för nämndemannauppdraget. Förslaget syftar bland annat till att få en bredare sammansättning av nämndemän när det gäller ålder, kön, yrke och etnisk bakgrund. För att uppdraget som nämndeman ska cirkulera mer bland medborgarna föreslås att valförsamlingen i första hand bör välja de personer som inte tjänstgjort som nämndemän tidigare eller som tjänstgjort kortast tid om det skulle finnas flera alternativa sätt att nå en bredare sammansättning. Förslaget innehåller också regler om nämndemännens lämplighet för uppdraget: bland annat ska ett lämplighetskrav införas och nämndemän som visat sig olämpliga för uppdraget ska kunna entledigas eller stängas av. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-17
4

Beslut

Beslut: 2006-05-17
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och
3. lag om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:180.

2. Vissa rekryteringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju46 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04708
c18004
fp39009
kd24009
v22006
mp15002
-1001
Totalt24047062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Uppgift om partitillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju46 yrkande 3.

Reservation 2 (m)

4. Nämndemännens ersättningsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju46 yrkande 4.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04708
c01804
fp03909
kd12309
v22006
mp15002
-1001
Totalt160127062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag