Ett stärkt föräldrastöd – för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2014

Beslut

Regeringens redogörelse för stärkt föräldrastöd (SoU21)

Regeringen har lämnat en redogörelse om stärkt föräldrastöd. I skrivelsen redogör regeringen för sina insatser för att stärka stödet till föräldrar i deras föräldraskap. Regeringen berättar också om sina bedömningar och insatser när det gäller att ytterligare förbättra stödet till föräldrar.

Socialutskottet konstaterar att föräldrastöd erbjuds i varierande former. Blivande och nyblivna föräldrar erbjuds föräldrautbildning och individuellt stöd. En fråga som kan vara viktig för nyblivna föräldrar att diskutera i ett sådant sammanhang är hur parrelationen påverkas när familjen utökas med ett eller flera barn. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till motioner från den allmänna motionstiden 2013 om familjerådgivning och kunskapscentrumet för föräldraskap och kognitiva svårigheter i Uppsala.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-20
Justering: 2014-04-08
Betänkande publicerat: 2014-04-08
Trycklov: 2014-04-08
Betänkande 2013/14:SoU21

Regeringens redogörelse för stärkt föräldrastöd (SoU21)

Regeringen har lämnat en redogörelse om stärkt föräldrastöd. I skrivelsen redogör regeringen för sina insatser för att stärka stödet till föräldrar i deras föräldraskap. Regeringen berättar också om sina bedömningar och insatser när det gäller att ytterligare förbättra stödet till föräldrar.

Socialutskottet konstaterar att föräldrastöd erbjuds i varierande former. Blivande och nyblivna föräldrar erbjuds föräldrautbildning och individuellt stöd. En fråga som kan vara viktig för nyblivna föräldrar att diskutera i ett sådant sammanhang är hur parrelationen påverkas när familjen utökas med ett eller flera barn. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Socialutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2013 om familjerådgivning och kunskapscentrumet för föräldraskap och kognitiva svårigheter i Uppsala.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-29
4

Beslut

Beslut: 2014-04-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett stärkt föräldrastöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So353 av Marta Obminska (M) och
2013/14:So634 av Roland Utbult (KD) samt
lägger skrivelse 2013/14:87 till handlingarna.