Ett särskilt straffansvar för deltagande i terroristorganisation

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU30

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 16 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-06-11
Trycklov: 2019-06-12
Betänkande 2018/19:JuU30
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18