Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete

Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2009

Beslut

Enklare få skatterabatt för hushållsarbete (SkU20)

Den 1 juli 2009 blir det möjligt att få skatterabatt direkt när man betalar för hushållsarbete. I dag måste man vänta till året efter. De nya reglerna betyder att en privatperson som köper hushållsarbete ska kunna komma överens med den som utför arbetet att bara betala för hälften av arbetskostnaden. När köparen har betalat sin halva får den som utfört arbetet begära att Skatteverket betalar den andra halvan. Detta belopp är köparens skatterabatt och är en preliminär skattereduktion. I dag går det att få skatterabatt för hushållsarbete bara om den som utför arbetet har F-skattsedel och bedriver näringsverksamhet. Denna regel tas bort om den som utför arbetet är enskild person och inte ett företag. I dag finns det en lägsta beloppsgräns på 1 000 kronor för att få skatterabatt. Den gränsen tas bort. Det blir också möjligt att anlita eget eller närstående företag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-27
Justering: 2009-02-12
Betänkande publicerat: 2009-02-23
Trycklov: 2009-02-23
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:SkU20

Enklare få skatterabatt för hushållsarbete (SkU20)

Den 1 juli 2009 blir det möjligt att få skatterabatt direkt när man betalar för hushållsarbete. I dag måste man vänta till året efter. De nya reglerna betyder att en privatperson som köper hushållsarbete ska kunna komma överens med den som utför arbetet att bara betala för hälften av arbetskostnaden. När köparen har betalat sin halva får den som utfört arbetet begära att Skatteverket betalar den andra halvan. Detta belopp är köparens skatterabatt och är en preliminär skattereduktion. I dag går det att få skatterabatt för hushållsarbete bara om den som utför arbetet har F-skattsedel och bedriver näringsverksamhet. Denna regel tas bort om den som utför arbetet är enskild person och inte ett företag. I dag finns det en lägsta beloppsgräns på 1 000 kronor för att få skatterabatt. Den gränsen tas bort. Det blir också möjligt att anlita eget eller närstående företag. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-11
4

Beslut

Beslut: 2009-03-11
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
2. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
3. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
6. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
7. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:77 och avslår motion
2008/09:Sk13 av Marie Engström m.fl. (v, s, mp).

Reservation 1 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m850012
c25004
fp25003
kd24000
v02002
mp01702
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag