Ersättningsrättsliga frågor

LUs betänkande 2001/02:LU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2002

Beslut

Motioner om ersättningsrättsliga frågor (LU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-11-29
Justering: 2002-04-09
Trycklov: 2002-04-15
Reservationer 6
Betänkande 2001/02:LU10

Motioner om ersättningsrättsliga frågor (LU10)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-24
4

Beslut

Beslut: 2002-04-24
11 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Överfallsskyddet i hemförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L228.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m690012
c16002
fp13102
kd35007
v03607
mp0000
-1001
Totalt24950050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Könsneutrala pensionsförsäkringar, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagens avslår motionerna 2001/02:L299 och 2001/02:Fi234.

3. Småföretagares försäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L222.

Reservation 2 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m690012
c01602
fp01402
kd34017
v36007
mp11203
-1001
Totalt25542151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Patientskadelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L238 och 2001/02:L320.

5. Utvidgat ansvar för trafikförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ423 yrkande 14.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m690012
c16002
fp12202
kd0000
v35107
mp13003
-1001
Totalt26038051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Skadeprövningsnämndernas roll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L303 och 2001/02:L305.

7. Handläggningen av trafikskadeärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L283, 2001/02:L323 och 2001/02: Sf376.

Reservation 4 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140116
m690012
c01602
fp14002
kd35007
v03607
mp01303
-1001
Totalt23365150

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Det allmännas skadeståndsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L280, 2001/02:L333, 2001/02: N315 yrkande 2.

Reservation 5 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m168012
c01602
fp14002
kd35007
v36007
mp13003
-0000
Totalt21485050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Ersättning till butiksägare m.fl. vid allmänna arrangemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L202 och 2001/02:L203.

10. Ersättning för sorg och saknad

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju450 yrkande 24 i denna del.

Reservation 6 (fp)

11. Ersättning för kostnader för fingerade personuppgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju450 yrkande 24 i denna del.