Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU9

Frågor om energipolitik (NU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om energipolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om vissa övergripande energifrågor, förnybar energi, energieffektivisering och om kärnkraftens roll i det framtida energisystemet.

Datum för beslutet: 4 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:NU9 (pdf, 208 kB)

Näringspolitik

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2015-02-12
Trycklov: 2015-02-13
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:NU9

Frågor om energipolitik (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om energipolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om vissa övergripande energifrågor, förnybar energi, energieffektivisering och om kärnkraftens roll i det framtida energisystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-18
Debatt i kammaren: 2015-02-19
4

Beslut

Beslut: 2015-03-04
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa övergripande energipolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 100 1 0 12
M 0 77 0 7
SD 0 0 45 4
MP 20 1 0 4
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 140 127 45 37


2. Utveckling av kärnkraften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 1 3
S 100 0 1 12
M 69 1 6 8
SD 0 45 0 4
MP 21 0 0 4
C 6 0 12 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 244 46 20 39


3. Avveckling av kärnkraften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Förnybar energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 45 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
KD 14 0 0 2
Totalt 246 45 20 38


5. Energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Vissa värmefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument