Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU9

Frågor om energipolitik (NU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om energipolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om vissa övergripande energifrågor, förnybar energi, energieffektivisering och om kärnkraftens roll i det framtida energisystemet.

Datum för beslutet: 4 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:NU9 (pdf, 208 kB)

Näringspolitik

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

33 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-02-12
Trycklov: 2015-02-13
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:NU9
3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-18
Debatt i kammaren: 2015-02-19
4

Beslut

Beslut: 2015-03-04
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar