En nedre promillegräns för sjöfylleri

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

En nedre promillegräns för sjöfylleri (CU14)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Från och med den 1 juni 2010 skärps reglerna för sjöfylleri. Det blir en nedre gräns på 0,2 promille. Gränsen gäller de som för fram båtar och segelbåtar som är minst tio meter eller som kan gå 15 knop eller snabbare. Gränsen gäller även personer som har uppgifter på båten som är av stor betydelse för säkerheten till sjöss. De nya reglerna innebär också att polisen och kustbevakningen får rätt att göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrollera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-04
Justering: 2010-04-15
Betänkande publicerat: 2010-04-19
Trycklov: 2010-04-19
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:CU14

En nedre promillegräns för sjöfylleri (CU14)

Från och med den 1 juni 2010 skärps reglerna för sjöfylleri enligt ett förslag från regeringen. Det blir en nedre gräns på 0,2 promille. Gränsen gäller de som för fram båtar och segelbåtar som är minst tio meter eller som kan gå 15 knop eller snabbare. Gränsen gäller även personer som har uppgifter på båten som är av stor betydelse för säkerheten till sjöss.

De nya reglerna innebär också att polisen och kustbevakningen får rätt att göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrollera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-28
4

Beslut

Beslut: 2010-04-28
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 april 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En nedre promillegräns för sjöfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov,
2. lag om ändring i sjölagen (1994:1009).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:76 och avslår motionerna 2009/10:C6 yrkandena 1 och 2, 2009/10:C211 och 2009/10:C266.

2. Uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C6 yrkande 3 och 2009/10:C7.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m820014
c22007
fp23005
kd20004
v01903
mp01504
-1000
Totalt148141060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag