En arbetsrätt för ökad tillväxt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 1996

Beslut

Arbetsrätt (AU4)

Riksdagen godkände regeringens förslag till nya arbetsrättsliga regler. Det införs en ny anställningsform, så kallad överenskommen visstidsanställning. Visstidsanställningen får omfatta sammanlagt högst tolv månader under tre år, och en arbetsgivare får ha högst fem arbetstagare med sådan anställning. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en referensgrupp - med företrädare för arbetsmarknadens parter och JämO - för att utvärdera den nya anställningsformen. En vikariatsanställning får vara högst tre år. Överskrids den tiden omvandlas vikariatet till en tillsvidareanställning. Vidare införs en företrädesrätt för deltidsanställda till lediga anställningar med högre sysselsättningsgrad.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-11-19
Justering: 1996-12-03
Betänkande 1996/97:AU4

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-12
4

Beslut

Beslut: 1996-12-12

Protokoll med beslut