EG:s bevisupptagningsförordning

Justitieutskottets betänkande 2002/03:JUU14

Beslutat: 14 maj 2003

Beslut

EG:s bevisupptagningsförordning (JuU14)

Riksdagen beslutade om ny lag och lagändringar med anledning av EG:s bevisupptagningsförordning. Bevisupptagningsförordningen är direkt tillämplig i svenska domstolar men kräver vissa kompletteringar som regleras i den nya lagen. Förordningen ska underlätta för den som har en privaträttslig tvist i en medlemsstat inom EU och som behöver hjälp med bevisupptagning i en annan medlemsstat. Bevisupptagningsförordningen började gälla den 1 juli 2001 och ska tillämpas fullt ut fr.o.m. den 1 januari 2004 då lagstiftningen ovan träder i kraft.

Beslutat: 14 maj 2003
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-04-03
Justering: 2003-04-29
Betänkande publicerat: 2003-05-07
Trycklov: 2003-05-06
Betänkande 2002/03:JUU14

EG:s bevisupptagningsförordning (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ny lag och lagändringar med anledning av EG:s bevisupptagningsförordning. Bevisupptagningsförordningen är direkt tillämplig i svenska domstolar men kräver vissa kompletteringar som regleras i den nya lagen. Förordningen ska underlätta för den som har en privaträttslig tvist i en medlemsstat inom EU och som behöver hjälp med bevisupptagning i en annan medlemsstat. Bevisupptagningsförordningen började gälla den 1 juli 2001 och ska tillämpas fullt ut fr.o.m. den 1 januari 2004 då lagstiftningen som föreslås ovan träder i kraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-14
4

Beslut

Beslut: 2003-05-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EG:s bevisupptagningsförordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:76.