Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Drivmedels- och fordonsfrågor m.m

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU15

Regeringen bör se över effekterna av pumplagen (TU15)

Vid nyår trädde pumplagen i kraft i sin helhet. Det innebär bland annat att de flesta bensinstationer måste sälja minst ett förnybart drivmedel, till exempel etanol eller biogas. Riksdagen står bakom miljötanken men ser en risk att kraven kan leda till att små bensinstationer på landsbygden läggs ned. Därför vill riksdagen att regeringen ser över konsekvenserna av lagen och frågan om dispens från kraven. Samtidigt sa riksdagen nej till övriga motioner som handlar drivmedels- och fordonsfrågor, drygt 40 stycken. Dessa tar bland annat upp användandet av vinterdäck och definitionen av miljöbilar. Här hänvisas till pågående arbete inom regeringskansliet och berörda myndigheter.

Datum för beslutet: 21 april 2010
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2009/10:T477. Delvis bifall till motionerna: 2009/10:T259 2009/10:T280 2009/10:T351. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2009/10:TU15 (pdf, 275 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet främst drivmedelsfrågor och fordonsfrågor med utgångspunkt från ett 50-tal yrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2009.

Utskottet framhåller att tillgängligheten till förnybara bränslen är av avgörande betydelse för utvecklingen av ett hållbart transportsystem och konstaterar att möjligheterna att tanka förnybara bränslen har ökat sedan pumplagen infördes. Utskottet föreslår dock att riksdagen ger regeringen till känna att en översyn bör ske av de konsekvenser som lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel har för mindre tankställen i glesbygd. I sammanhanget bör en översyn ske av frågan om tidsbegränsade dispenser. Enligt utskottets mening är det viktigt att en fortsatt utveckling av tillgång på förnybara drivmedel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

43 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-03-09
Justering: 2010-03-25
Betänkande publicerat: 2010-04-06
Trycklov: 2010-04-06
Reservationer 6
Betänkande 2009/10:TU15
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-14
4

Beslut

Beslut: 2010-04-21
21 förslagspunkter, 19 acklamationer, 2 voteringar