Drivmedels- och fordonsfrågor m.m

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU15

Regeringen bör se över effekterna av pumplagen (TU15)

Vid nyår trädde pumplagen i kraft i sin helhet. Det innebär bland annat att de flesta bensinstationer måste sälja minst ett förnybart drivmedel, till exempel etanol eller biogas. Riksdagen står bakom miljötanken men ser en risk att kraven kan leda till att små bensinstationer på landsbygden läggs ned. Därför vill riksdagen att regeringen ser över konsekvenserna av lagen och frågan om dispens från kraven. Samtidigt sa riksdagen nej till övriga motioner som handlar drivmedels- och fordonsfrågor, drygt 40 stycken. Dessa tar bland annat upp användandet av vinterdäck och definitionen av miljöbilar. Här hänvisas till pågående arbete inom regeringskansliet och berörda myndigheter.

Datum för beslutet: 21 april 2010
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2009/10:T477. Delvis bifall till motionerna: 2009/10:T259 2009/10:T280 2009/10:T351. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2009/10:TU15 (pdf, 275 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet främst drivmedelsfrågor och fordonsfrågor med utgångspunkt från ett 50-tal yrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2009.

Utskottet framhåller att tillgängligheten till förnybara bränslen är av avgörande betydelse för utvecklingen av ett hållbart transportsystem och konstaterar att möjligheterna att tanka förnybara bränslen har ökat sedan pumplagen infördes. Utskottet föreslår dock att riksdagen ger regeringen till känna att en översyn bör ske av de konsekvenser som lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel har för mindre tankställen i glesbygd. I sammanhanget bör en översyn ske av frågan om tidsbegränsade dispenser. Enligt utskottets mening är det viktigt att en fortsatt utveckling av tillgång på förnybara drivmedel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-03-09
Justering: 2010-03-25
Betänkande publicerat: 2010-04-06
Trycklov: 2010-04-06
Reservationer 6
Betänkande 2009/10:TU15

Regeringen bör se över effekterna av pumplagen (TU15)

Vid nyår trädde pumplagen i kraft i sin helhet. Det innebär bland annat att de flesta bensinstationer måste sälja minst ett förnybart drivmedel, till exempel etanol eller biogas.

Trafikutskottet står bakom miljötanken men ser en risk att kraven kan leda till att små bensinstationer på landsbygden läggs ned. Därför vill utskottet att regeringen ser över konsekvenserna av lagen och frågan om dispens från kraven.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till övriga motioner som handlar drivmedels- och fordonsfrågor, drygt 40 stycken. Dessa tar bland annat upp användandet av vinterdäck och definitionen av miljöbilar. Här hänvisar utskottet till pågående arbete inom regeringskansliet och berörda myndigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-14
4

Beslut

Beslut: 2010-04-21
21 förslagspunkter, 19 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 april 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillgång till förnybara bränslen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör se över de konsekvenser som lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel har för mindre tankställen i glesbygd.
Därmed bifaller riksdagen motion
2009/10:T477 av Jan R Andersson och Anna Tenje (båda m),
bifaller delvis motionerna
2009/10:T259 av Lars Gustafsson m.fl. (kd),
2009/10:T280 av Michael Hagberg (s) och
2009/10:T351 av Krister Örnfjäder (s) samt
avslår motionerna
2009/10:T375 av Cecilia Widegren (m),
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 102,
2009/10:T433 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s) yrkande 3,
2009/10:T435 av Thomas Bodström (s) och
2009/10:T511 av Aleksander Gabelic (s) yrkande 5.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840012
c22007
fp23005
kd17007
v01705
mp01405
-0001
Totalt146138065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Konvertering av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T305 av Betty Malmberg och Sven Yngve Persson (båda m) och
2009/10:MJ214 av Sten Bergheden och Peder Wachtmeister (båda m) yrkande 1.

3. Gröna registreringsskyltar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T374 av Cecilia Widegren (m).

4. Utfasning av fossilbränsledrivna bilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 92 och 93,
2009/10:T491 av Ulf Holm och Peter Rådberg (båda mp) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:T543 av Carina Hägg (s).

Reservation 2 (s, v, mp)

5. Definition av miljöbil

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 103 och 104 samt
2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. (s) yrkande 10.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840012
c22007
fp23005
kd17007
v01705
mp01405
-0001
Totalt146138065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Användning av vinterdäck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T225 av Hans Hoff m.fl. (s),
2009/10:T301 av Jan Ertsborn (fp) och
2009/10:T408 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda m).

7. Vinterdäck som standardutrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T214 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda s).

8. Övergivna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T215 av Berit Andnor och Marie Nordén (båda s),
2009/10:T233 av Eva Sonidsson och Jasenko Omanovic (båda s),
2009/10:T293 av Anita Brodén och Jan Ertsborn (båda fp) och
2009/10:T499 av Kenneth Johansson (c).

Reservation 4 (s, v, mp)

9. Fordonsekipage

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T210 av Hans Backman (fp) och
2009/10:T453 av Lars U Granberg (s).

Reservation 5 (s, v)

10. Parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T346 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
2009/10:T385 av Per Bill (m) och
2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 32 och 33.

Reservation 6 (mp)

11. Saltanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T504 av Stefan Tornberg och Åke Sandström (båda c).

12. Bullerdämpande vägbeläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T354 av Staffan Anger (m).

13. Manipulering av vägmätare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Ju358 av Kenneth G Forslund (s),
2008/09:Ju390 av Christine Jönsson (m) och
2009/10:T379 av Lars-Arne Staxäng och Betty Malmberg (båda m).

14. Vägskyltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T478 av Jan R Andersson (m) och
2009/10:T510 av Jörgen Hellman m.fl. (s).

15. Trafikregisterfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T288 av Irene Oskarsson (kd) och
2009/10:T322 av Margareta Pålsson (m).

16. Vägtrafikregisteravgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T316 av Kerstin Lundgren (c).

17. Inhägnat område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T382 av Lars Wegendal (s).

18. Bilbesiktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T506 av Staffan Anger och Jessica Polfjärd (båda m).

19. Skoterfordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T452 av Lars U Granberg m.fl. (s).

20. Färjeförbindelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T434 av Thomas Bodström (s).

21. Sparsam körning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T516 av Hans Rothenberg och Christian Holm (båda m).